Artykuły

Zawieszenie działalności a prowadzenie KPiR

Czy w okresie zawieszenia działalności trzeba prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów?

rzedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników na umowę o pracę, ma możliwość zawieszenia działalności. Aby zawiesić działalność, należy złożyć odpowiednio wypełniony wniosek CEIDG-1 w urzędzie miasta lub gminy (można to zrobić również elektronicznie). Okres zawieszenia musi trwać minimum 30 dni, a maksymalnie 2 lata, zaś przedsiębiorca z co najmniej 6-miesięcznym stażem -do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 6 r. ż. albo jeszcze dłużej – w przypadku dziecka niepełnosprawnego i w tym czasie nie ma obowiązku opłacania zaliczek na podatek dochodowy.

Należy jednak pamiętać, że zawieszenie działalności nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W okresie zawieszenia przedsiębiorca nie może wykonywać czynności związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej, jednak może wykonywać szereg innych czynności, które mogą wymagać zewidencjonowania w KPiR.

Do takich czynności należy m.in.:

zbywanie środków trwałych lub wyposażenia,

ponoszenie wydatków stałych, mających na celu zachowanie lub zabezpieczenie źródeł przychodów (np. abonament na za telefon firmowy, wynajem biura/magazynu, opłaty z tytułu zawartych umów leasingowych).

Ewidencji w KPiR podlegają również przychody z tytułu odsetek z firmowego konta bankowego, lokat firmowych itp.Zawieszenie działalności gospodarczej oznacza, że nie prowadzi aktywnie swojej firmy. Nie oznacza to jednakże, że w okresie zawieszenia nie może osiągać przychodów albo ponosić kosztów. Każda sprzedaż, z tytułu której wystawi fakturę, będzie podlegała rozliczeniu.

 

Okres zawieszenia może być podany w dniach, miesiącach albo miesiącach i dniach. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Źródło:

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?D;5e0bc409-2e50-43b3-9eb2-3bb4f06dbaf0

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-prowadzenie-kpir-a-zawieszenie-dzialalnosci