Artykuły

Wynagrodzeni oraz składki ZUS jako koszty uzyskania przychodów

Zatrudnienie pracowników wiąże się z ponoszeniem kosztów przez pracodawce. Ponosi on koszty związane z wypłatą wynagrodzenia oraz odprowadzaniem składek ZUS. Wydatki te są ujmowane w kosztach podatkowych. Jednak sposób ich ewidencjonowania uzależniony jest od terminu zapłaty. Wynagrodzenia oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczeń społecznych zaliczamy do kosztów uzyskania przychodu zgodnie z zasadą memoriałową czyli w miesiącu w którym były należne. Aby nieuiszczone wynagrodzenia było kosztem podatkowym przed wypłatą powinny spełniać warunek terminowej zapłaty.

Zaliczenie składek na ZUS do kosztów podatkowych jest zależne od terminu ich uregulowania. Możemy je wykazać w kosztach uzyskania przychodu  w momencie faktycznej zapłaty.

W przypadku składek na ubezpieczenia społeczne płaconych przez pracodawcę za pracowników, istotna jest data wypłaty wynagrodzenia. Jeżeli wypłata wynagrodzenia była w ustalonym terminie wynikającym z umowy o pracę lub innych regulacji firmy, pracodawca może włączyć zarówno wynagrodzeni jak i składki ZUS do kosztów uzyskania przychodu w tym  miesiącu,  którego dotyczyły. W momencie przekroczenia okresu wypłaty wynagrodzenia i składek ZUS, mogą się one stać KUP-em dopiero w miesiącu w którym były faktycznie wypłacone.

W przypadku gdy przedsiębiorca odprowadza składki zarówno za siebie, jak również za osobę współpracującą to może zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodu, bądź odliczyć od dochodu stanowiącego podstawę naliczenia podatku dochodowego za miesiąc w którym zostały uregulowane.

 źródło: Jak zaliczyć wynagrodzenia i składki ZUS do kosztów podatkowych, https://poradnik.wfirma.pl/-wynagrodzenie-i-skladki-zus-w-kosztach-podatkowych, (dostęp:19.07.2017r.)