Artykuły

Umowa zlecenie- zmiany w przepisach, jak sobie radzić gdy pracodawca uchyla się od obowiązku płacenia wyższego wynagrodzenia

W 2017 roku płaca minimalna wzrosła o 150 zł dla osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę i wynosi 2000 zł brutto. To znaczy, że pracownicy, dotychczas najmniej zarabiający, mogą liczyć na pensję w wysokości 1459 zł „na rękę”. Ale wzrost płacy minimalnej odczują w tym roku nie tylko pracownicy etatowi, ale również, pracownicy pracujący na umowach o dzieło i umowach zlecenie. Minimalna stawka godzinowa nie może być niższa niż 13 zł.

Warto wiedzieć, że zgodnie z art. 6 ustawy do minimalnego wynagrodzenia nie wlicza się:

  • nagrody jubileuszowej

  • odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy

  • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych

  • dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.

– Nowością jest nieuwzględnianie w minimalnym wynagrodzeniu dodatku za pracę w porze nocnej.

Często się jednak zdarza, że pracodawca w umowie zapisuje pracownikowi kwotę niższą niż płaca minimalna. To, co brakuje do najniższego wynagrodzenia, uzupełnia dodatkami czy premią.

Np. pracownik zatrudniony na cały etat na umowę o pracę ma pensję zasadniczą w wysokości 1600 zł brutto, a premię w zależności od miesiąca od 200 do 300 zł brutto. Rok temu, gdy płaca minimalna była niższa, to szef wypłacając 250 czy 300 zł brutto premii postępował zgodnie z prawem – „mieścił się” bowiem w kwocie 1850 zł brutto.

W tym roku minimalne wynagrodzenie wynosi 2 tys. zł brutto. Co w takiej sytuacji?

      Ponieważ nowe minimalne wynagrodzenie obowiązuje od stycznia 2017 roku ustalenie, czy pracodawca przestrzega przepisów w tym zakresie będzie możliwe dopiero po naliczeniu wynagrodzenia na koniec miesiąca. Jeżeli pracownikowi nie będzie zgadzało się wynagrodzenie, powinien przyjść do Inspekcji Pracy z odcinkiem wypłaty i wtedy będzie mógł podjąć decyzję, czy złoży skargę.

Jeżeli zastrzeże sobie anonimowość, inspektor pracy nie może ujawnić, że była złożona skarga chyba, że jest to jedyny pracownik w firmie. Wtedy pracodawca może się zorientować, że jest kontrola skargowa. Zasadniczo inspektor powinien przeprowadzić kontrolę tak, aby pracodawca nie mógł domyślić się, że została złożona skarga.

źródło: http://www.dziennikzachodni.pl/praca/a/placa-minimalna-2017-ile-na-reke-za-godzine-ile-na-etacie-placa-minimalna-2017-sprawdz,11651534/

źródło: http://www.regiopraca.pl/portal/rynek-pracy/wiadomosci/szef-placi-mniej-niz-placa-minimalna-co-robic