Mechanizm split payment ma obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku. Mimo że nie będzie obowiązkowy, Ministerstwo Finansów będzie zachęcać do korzystania z niego. Założeniem modelu jest podzielenie płatności na cenę netto, która ma być wpłacana przez nabywcę w  sposób bezpośredni na konto dostawcy, oraz na podatek VAT, który z kolei jest wpłacany na indywidualny rachunek bankowy podatnika. Rachunek ma służyć do rozliczenia tego podatku, lub możne być w sposób bezpośredni wpłacony na konto urzędu skarbowego. Mechanizm split payment ma służyć jeszcze większemu uszczelnieniu podatku VAT.

Jak działa mechanizm split payment??

Zgodnie z obecnymi założeniami projektu ustawy o mechanizmie split payment, nabywca – płacąc za towar lub usługę – będzie dzielił całość ceny na kwotę netto i VAT. Do tej pory nabywca po otrzymaniu faktury wpłacał na rachunek sprzedawcy całość kwoty, czyli wartość brutto. Po wprowadzeniu mechanizmu podzielonej płatności, kwota będzie automatycznie rozdzielana na dwie części. Cena netto będzie spływała, tak jak dotychczas, na „zwykły” rachunek bankowy, wskazany przez sprzedawcę lub usługodawcę. Natomiast kwota podatku VAT będzie przelewana na oddzielny rachunek VAT.

W efekcie sprzedawca swobodnie będzie dysponował jedynie otrzymaną kwotą netto, a środki wpłacane na rachunek VAT, chociaż cały czas są własnością podatnika, będą mogły być wykorzystane jedynie zgodnie z przepisami normującymi zasady funkcjonowania tego rachunku. Kwota VAT trafi do „lodówki” VAT, gdzie zostanie czasowo „zamrożona” i  będzie mogła być wykorzystana wyłącznie do płatności VAT dla innych kontrahentów lub płatności zobowiązania VAT do urzędu skarbowego – tłumaczy Władysław Varga, doradca podatkowy z firmy Taxpoint.

Jeżeli posłowie przyjmą projekt ustawy, mechanizm split payment nie będzie obowiązkowy, jednak podatnicy, którzy będą stosować podzieloną płatność, mogą liczyć na korzyść – przede wszystkim w postaci większej ochrony przed posądzeniem ich o udział w przestępczym procederze. Do przedsiębiorców, którzy będą odprowadzać podatek VAT w mechanizmie split payment, nie będą miały zastosowania przepisy o solidarnej odpowiedzialności, jak również regulacje związane ze stosowaniem sankcji ujętych w art. 112b i art. 112c ustawy o VAT czy też w art. 56b Ordynacji podatkowej. Jest to szczególnie ważne dla firm działających w branżach wrażliwych: wyroby stalowe, paliwa, niektóre metale szlachetne i wyroby elektroniczne.

Jak się przygotować??

Wprowadzenie nowego rozwiązania podatkowego planowane jest na początek przyszłego roku. Jednak przedsiębiorcy znacznie wcześniej powinni być gotowi na zmiany.

– Przedsiębiorcy, którzy są podatnikami VAT, powinni upewnić się, czy banki, w których mają otwarte rachunki rozliczeniowe, wyodrębniły im specjalne rachunki VAT. Zgodnie z założeniami projektu, banki będą zobowiązane do otwarcia i prowadzenia subkonta. Taka usługa oferowana będzie bezpłatnie. Dodatkowo firmy muszą się upewnić, czy system księgowy, z którego korzystają na co dzień, zostanie dostosowany do nadchodzących zmian – mówi Barbara Przybylska, projektant systemów Comarch ERP.

Co w przypadku braku oprogramowania dostosowanego do split payment ??

Najlepiej jest skontaktować się z producentem naszego oprogramowania o dostępności aktualizacji lub nowych programów dostosowanych do wprowadzonych zmian. Duże firmy w tym przypadku będą miały przewagę nad mniejszymi przedsiębiorcami, wynika to z faktu, iż korzystają ze zintegrowanych rozwiązań dostosowanych przez dużych producentów, którzy na pewno  przygotują nowe wersje systemu tak aby w jak największym stopniu udogodnić klientom bezpieczny i wygodny sposób realizacji przelewów. W przypadku, gdy firma nie będzie posiadać takiego oprogramowania, które będzie obsługiwać nową metodę powinna pomyśleć o wymianie takiego systemu na inny, który zapewni dokonywanie przelewów zgodnie ze zmianami ustawy. Wprowadzenie i dostosowanie nowego oprogramowania jest czasochłonne i wymaga dużych nakładów finansowych zarówno w małej firmie jak i dużym przedsiębiorstwie. Najlepszym rozwiązaniem jest szybkie zaznajomienie się z dostępnymi technologiami na rynku i podjęcie niezbędnych kroków.

Źródło: Split payment, czyli duże zmiany dla VAT-owców od 2018 r., http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat/split-payment/759165,2,Split-payment-czyli-duze-zmiany-dla-VATowcow-od-2018-r.html(dostęp: 28.07.2017r.).