Artykuły

Czy przedsiębiorstwo w mieszkaniu wpływa na większy podatek od nieruchomości?

 

Czy przedsiębiorstwo w mieszkaniu wpływa na większy podatek od nieruchomości?

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą często jako siedzibę firmy wybierają swoje mieszkanie. Takie rozwiązanie powoduje, iż możliwe staje się zaliczenie wydatków związanych z eksploatacją lokalu, w części przeznaczonej na prowadzenie działalności, do kosztów uzyskania przychodu. Osobną kwestię stanowi podatek od nieruchomości. Zdarzają się bowiem sytuacje, w których przedsiębiorcy zobowiązani są zapłacić wyższą stawkę od metra kwadratowego. Osoba, która zdecydowała się na prowadzenie działalności we własnym mieszkaniu ma obowiązek zgłoszenia tego faktu w gminie. W 2013 roku dla lokalu mieszkalnego podatek ten wynosi 0,73 zł od m2 powierzchni użytkowej, natomiast dla budynku lub jego części, które są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz zajęte na prowadzenie działalności, podatek ten wynosi 22,82 zł od m2 powierzchni użytkowej. Różnica, która występuje jest bardzo duża.

Przykład:

Załóżmy, że przedsiębiorca, np. architekt, przeznaczył jeden pokój na pracownię. Wyższy podatek zapłaci od jego powierzchni, jeśli jednocześnie nie wykorzystuje go też na cele mieszkalne. Jeśli zaś prowadzi działalność gospodarczą w domu, ale nie ma wydzielonego pomieszczenia, stawki podatku będą niższe.

Wysokość podatku od nieruchomości nie powinna też wpływać na zasady rozliczania wydatków na czynsz i media w PIT. Jeśli mieszkanie jest wykorzystywane częściowo na działalność gospodarczą, przedsiębiorca może je proporcjonalnie zaliczać do kosztów uzyskania przychodów. Dzięki temu zapłaci niższy podatek dochodowy.

Wyższy podatek płacimy od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Zajętych, czyli przeznaczonych i wykorzystywanych wyłącznie na cele firmowe. Z wyłączeniem funkcji mieszkalnych.


Modernizacja/adaptacja mieszkania stricte pod działalność usługową/handlową wymaga od podatnika zgłoszenia tego faktu do urzędu miasta/gminy, nawet jeśli przedsiębiorca nie zamierza rozliczać wydatków na media. Jeżeli przeznaczenie jednego pomieszczenia/pokoju do celów służbowych bez stosowanego zgłoszenia pozbawia podatnika prawa do rozliczania kosztów związanych z użytkowaniem tej części powierzchni.

Inaczej jest w sytuacji umowy najmu mieszkania. Zgodnie z kodeksem cywilnym zawarcie umowy najmu/dzierżawy nie przenosi obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości na najemcę. Jednak najemca ma obowiązek poinformowania osoby wynajmującej o tym, że mieszkanie będzie mu służyło do celów firmowych. To z kolei zobowiązuje wynajmującego do dokonania odpowiedniego zgłoszenia, a tym samym do płacenia wyższego podatku od nieruchomości. Na tej podstawie wynajmujący może przerzucić ciężar kosztu związanego z tym podatkiem na najemcę.

Źródło:

http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/podatki-osobiste/podatek-od-nieruchomosci/316720,2,Firma-w-mieszkaniu-czy-oznacza-to-wyzszy-podatek-od-nieruchomosci.html

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-czy-siedziba-firmy-w-mieszkaniu-to-wyzszy-podatek-od-nieruchomosci