Artykuły

Progi podatkowe od 2019 roku.

Progi podatkowe od 2019 roku.

Zgodnie z art. 27 ust.1 ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych, podatek w formie skali podatkowej odprowadzany jest według dwustopniowej skali w zależności od wysokości dochodów.

Mimo wielu rządowych zapowiedzi dotyczących zmiany stawek opodatkowania i samego progu zarobków, ostatecznie stawki procentowe nadal wynoszą:

  • 18% dla osób zarabiających rocznie poniżej 85 528 zł,
  • 32% w przypadku tych, którzy rocznie zarobią więcej niż 85 528 zł.

Przypominamy, że stawka 32% dotyczy tylko dochodu przekraczającego kwotę progową. Przykład: jeżeli osoba zarobiła rocznie 90 000 zł, to 85 528 zł będzie rozliczane zgodnie z niższą stawką (18%), a 4472 zł będzie rozliczone według stawki wyższej (32%).

Kwota wolna od podatku na rok 2019 wynosi 8000 zł. 

W przypadku zarobków rocznych wyższych niż 8000 kwota ta maleje:

  • przy zarobkach od 8000,01 do 13000 zł będzie wyliczana w skali malejącej pomiędzy kwotami 8000 a 3091 zł,
  • dla osób, które zarobiły pomiędzy 13000,01 a 85528 zł wyniesie zawsze dokładnie 3091 zł,
  • u tych, którzy zarobili między 88529,01 a 127000 zł kwota wolna od podatku również będzie malejąca między kwotami 3091 zł a 0 zł,
  • dla wszystkich, których zarobki przekroczyły 127 000 zł, kwota wolna od podatku wynosi 0 zł.

Kwota zmniejszająca podatek w 2019 roku

-1440 zł – gdy dochód nie przekracza kwoty 8000 zł (wówczas nie odprowadza się podatku)
– 1440 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 883 zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) ÷ 5000 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;
– 556 zł 02 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł
– 556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

WSPÓLNE ROZLICZANIE A PROGI PODATKOWE

W Polsce osoby, które zawarły związek małżeński i nie mają rozdzielności majątkowej, mogą rozliczać się wspólnie – w takim wypadku składają tylko jedną deklarację PIT. Wspólne rozliczanie to opcja bardzo korzystna dla par, w których jeden z partnerów zarabia szczególnie dużo (i wskoczyłby na drugi próg podatkowy), a drugi zarabia niewiele lub nic. Wtedy dzięki rozliczaniu wspólnemu zamiast progu 32%, małżeństwo jest rozliczane z progu 18%.

Kwotą roczną maksymalną dla pierwszego roku w przypadku małżeństw jest już nie 85 528 zł, a 171 056 zł.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

źródło:

-https://www.zadluzenia.com/progi-podatkowe/

-https://serwisy.gazetaprawna.pl/pit/artykuly/1255584,progi-podatkowe-i-kwota-wolna-od-podatku-w-2019-roku.html