Obsługa fundacji

  • prowadzenie ewidencji analitycznej i syntetycznej
  • sporządzanie sprawozdań do właściwych Ministerstw