Artykuły

Leasing samochodu od 2019 roku.

Leasing samochodu od 2019 roku.

Od stycznia 2019 zmieniły się przepisy dotyczące rozliczenia leasingu operacyjnego. Do 2018 roku samochody leasingowane mogły być wprowadzane do ewidencji kosztów w 100% oraz nie obowiązywały żadne limity dotyczące kwoty odliczeń.

Samochody wprowadzone do środków trwałych mogły być amortyzowane do 20 000 euro lub 30 000 euro dla pojazdów elektrycznych.

W 2019 limit ten został podwyższony do kwoty 150 000 zł dla samochodów spalinowych i hybrydowych 225 000 zł dla samochodów elektrycznych. Limity te ograniczają wprowadzenie w pełnej kwocie rat leasingowych. Kwoty samochodów, które przekraczają sumę 150 000/225 000 nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodu.

Następnym limitem, który został wprowadzony jest możliwości rozliczenia tylko 75% kosztów związanych z eksploatacją samochodu, oleje, serwis, opony, opłaty parkingowe, autostrady i zakupem paliwa. Limit ten nie dotyczy rat za leasing.

Wydatki na OC/AC/GAP- nie zostały objęte limitem 75%.

Gdy używamy samochodu wyłącznie do celów firmowych nadal możemy zaliczać 100 % wydatków eksploatacyjnych tj.: paliwo.

Umowy leasingowe zawarte przed 2019 r. nadal będą rozliczane na starych zasadach, lecz nie będą mogły zostać zmieniane w trakcie.

Podsumowując zmiany wprowadzone od 2019 będą dotyczyć kosztu leasingu, amortyzacji oraz wydatków dotyczących z eksploatacją.