Artykuły

Kilometrówka 2018

Stawki kilometrówki określane są w celu ustalenia zwrotu kosztów przejazdu w podróży służbowej – w przypadku pracowników. Natomiast w przypadku przedsiębiorców, stawka za 1 kilometr jest niezwykle istotna, gdy w ramach działalności gospodarczej wykorzystują prywatny lub użyczony samochód osobowy.

 

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy w 2018 roku stawki kilometrówki będą wynosiły:

dla samochodu osobowego:


o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,5214 zł,
o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 0,8358 zł,
dla motocykla – 0,2302 zł,
dla motoroweru – 0,1382 zł.
Co ciekawe, ostatnia zmiana stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu miała miejsce w 2007 roku.

Kilometrówka 2018 – przedsiębiorca
Osoba prowadza działalność gospodarczą, która wykorzystuje do celów służbowych prywatny samochód osobowy i chce wydatki związanie z jego eksploatacją zaliczyć do kosztów firmowych, musi prowadzić kilometrówkę dla celów podatku dochodowego. Obowiązek ten wynika z art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT:

„Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: poniesionych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem pkt 36, z tytułu używania niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego, w tym także stanowiącego własność osoby prowadzącej działalność gospodarczą, dla potrzeb działalności gospodarczej podatnika – w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 km przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra; w celu ustalenia faktycznego przebiegu samochodu podatnik jest obowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.”
Kilometrówka, zgodnie z art. 23 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym powinna zawierać takie dane jak:

nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby używającej pojazdu,
numer rejestracyjny pojazdu i pojemność silnika,
kolejny numer wpisu,
datę i cel wyjazdu,
opis trasy (skąd – dokąd),
liczbę faktycznie przejechanych kilometrów,
stawkę za 1 km przebiegu,
kwotę wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za 1 km przebiegu, oraz
podpis przedsiębiorcy

 

Dodatkowe wydatki na auto

Każdy kierowca wie, że użytkowanie auta to nie tylko przejazdy i pokonywane kilometry. To również wiele innych elementów. To również materiały eksploatacyjne, jak wlewane do baku paliwo czy płyn do spryskiwaczy.

W przypadku tych wydatków stosuje się w rozliczeniach ceny netto plus połowę nieodliczonego podatku VAT, zgodnie z przepisami ustawy. Przedsiębiorca może więc doliczyć do poniesionych wydatków rozliczonych na bazie kilometrów również te dodatkowe na materiały eksploatacyjne.

Jeżeli dodatkowe wydatki zmieszczą się w limicie wydatków ustalonych na bazie przejechanych kilometrów (np. z kilometrówki wynika, że odliczeniu podlega 150zł, a na paliwo i płyn wydał 130zł), to przedsiębiorca może odliczyć te 130zł, a pozostałe w ten sposób 20zł (150 – 130 = 20) zostaje przeniesione na kolejny miesiąc i doliczone do limitu. Jeżeli więc kierowcy z rozliczenia kilometrówki wyjdzie limit znów 150zł, to rzeczywistości wynosi on 170zł, bo 20zło przeniesione zostaje z poprzedniego miesiąca. Jeżeli jednak, przedsiębiorca wyda na płyn i paliwo nie 130 zł, a 170zł, to i tak rozliczyć może 150zł wynikające z rozliczenia kilometrówki (przykład z pierwszego miesiąca). Nierozliczone 20zł (170zł – 150zł = 20zł) przenosi na kolejny miesiąc i wówczas może je rozliczyć. Jeżeli w kolejnym miesiącu limit z kilometrówki wyniesie dla niego 120zł, a na paliwo wyda 80zł to po uwzględnieniu przeniesionych 20zł odliczyć może sobie 100zł, a nadwyżka przechodzi na kolejny miesiąc rozliczeniowy.

Przykład 1.

Przedsiębiorca zatrudnia pracownika na stanowisku przedstawiciela handlowego. Zgodnie z umową, pracownik w celu wykonywania pracy będzie użytkował prywatny samochód osobowy o pojemności silnika 1800 cm3. W listopadzie pracownik przejechał 450 km, co wykazał w ewidencji przebiegu pojazdu.

pracodawca zagwarantował zwrot kosztów przejazdu w oparciu o ustawową stawkę za 1 kilometr,

pracodawca zagwarantował zwrot kosztów przejazdu w wysokości 0,95 zł za 1 kilometr.

Jaką kwotę przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

ad. 1. W związku z tym, że pojemność silnika jest większa niż 900 cm3 ustawowa stawka wynosi 0,8358 zł/km.

450 zł x 0,8358 zł/km = 376,11 zł – jest to kwota, którą pracodawca zwróci pracownikowi i którą w pełni zaliczy do kosztów uzyskania przychodów.

Ad 2. Pracodawca ustalił z pracownikiem inną niż ustawowa stawkę za 1 kilometr, w związku z tym będzie zobligowany zwrócić mu:

450 zł x 0,95 zł/km = 427,50 zł

Przy czym do kosztów uzyskania przychodów może zaliczyć jedynie ilość faktycznie przejechanych kilometrów przez ustawową stawkę:

450 zł x 0,8358 zł/km = 376,11 zł

427,50 zł – 376,11 zł = 51,39 zł – kwota ta nie może być kosztem podatkowym.Kilometrówka rozliczana jest wyłącznie w roku podatkowym, czyli od stycznia do grudnia. Nadwyżki z grudnia nie można przenieść na styczeń. Od stycznia ewidencja musi być prowadzona od nowa.

Kilometrówka jest bardzo praktycznym i prostym do zastosowania rozwiązaniem. Warto się z zapoznać z jej prawidłowym rozliczaniem i stosowaniem, ponieważ pozwala ona kontrolować wydatki i koszty ponoszone na wykorzystywany w przedsiębiorstwie samochód. Stosując elektroniczne formy rozliczania można to wykorzystywać jeszcze skuteczniej i jeszcze łatwiej.

 

Źródło:

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-kilometrowka-2015-stawka-za-1-kilometr/2

Kilometrówka – co to jest i jak ją rozliczać?