Kadry i płace

Zapewniamy między innymi:

  • sporządzanie list płac
  • prowadzenie dokumentacji pracowniczej
  • przygotowywanie umów o pracę i świadectw pracy
  • przygotowywanie umów cywilno – prawnych
  • rozliczanie zwolnień lekarskich, urlopów, czasu pracy
  • sporządzanie deklaracji ZUS wraz z wysyłką elektroniczną
  • wyliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy pracowników (PIT-4)
  • przygotowywanie deklaracji rocznych PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, raportów RMUA
  • przygotowywanie deklaracji dla PFRON
  • wystawianie zaświadczeń na potrzeby Klientów i ich pracowników