Artykuły

JPK_PKPIR- czyli jednolity plik kontrolny dla księgi przychodów i rozchodów

JPK_PKPiR

Obowiązek posiadania pozostałych struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego wejdzie w życie od 1 lipca 2018 r. JPK_PKPIR obejmuje dane zawarte w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Prowadzenie KPiR za pomocą programów komputerowych zobowiązuje do sporządzania JPK_PKPIR. Ten obowiązek dotyczy także przedsiębiorców prowadzących swoje ewidencje w oparciu o arkusz kalkulacyjny Excel.

Struktura JPK_PKPIR


Jednolity Plik Kontrolny zawiera dane księgowe uporządkowane w określonej logicznie strukturze, przekazywane drogą elektroniczną lub na nośnikach danych organom podatkowym. Jedną ze struktur jest JPK_PKPIR, która obejmuje dane znajdujące się w podatkowej księdze przychodów i rozchodów prowadzonej w formie elektronicznej.

Kto powinien przekazać JPK_PKPIR?

Obowiązek przesłania JPK_PKPIR dotyczyć będzie mikroprzedsiębiorców, którzy prowadzą podatkową książkę przychodów i rozchodów w formie elektronicznej. Jeżeli przedsiębiorca prowadzić będzie KPiR w formie papierowej, obowiązek przekazywania JPK_PKPIR nie będzie go dotyczył.

Podkreślić jednak należy, że nie wiadomo, czy do chwili wejścia w życie obowiązku dostarczania JPK_PKPIR na żądanie organu podatkowego nie zostanie zmienione rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, w ten sposób, że KPiR będzie można prowadzić wyłącznie w formie elektronicznej.


W jaki sposób przekazać JPK_PKPIR?

JPK_PKPIR może zostać przesłane do organu podatkowego w formie elektronicznej, a wysyłka powinna zostać potwierdzona bezpiecznym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (być może w przyszłości pojawi się opcja potwierdzania kwotą przychodu).

Drugą opcją jest zapisanie struktury JPK_PKPIR na informatycznych nośnikach danych i przekazanie zapisanej w ten sposób struktury do organu podatkowego.

Informatyczne nośniki danych, na których dane mogą być przekazywane i zapisane powinny być:

  • oznakowane w sposób pozwalający na jednoznaczną identyfikację nośnika;
  • przystosowane do przenoszenia pomiędzy powszechnie dostępnymi urządzeniami odczytującymi;
  • dostosowane do przechowywania w temperaturze 18-22°C przy wilgotności względnej 40-50%.

Co istotne, informatyczne nośniki danych powinny zapewniać możliwość wiernego odczytywania danych w urządzeniach produkowanych przez różnych producentów, właściwych dla danego typu nośnika.

Podsumowując JPK_PKPiR dotyczy podatników prowadzących Księgę Przychodów i Rozchodów, którzy są opodatkowani według skali podatkowej lub podatku liniowego – podatek dochodowy od osób fizycznych.

 

Źródło:

https://pomoc.wfirma.pl/-jednolity-plik-kontrolny-dla-ksiegi-przychodow-i-rozchodow-jpk-kpir

https://www.iform.pl/jpkpkpir