Artykuły

Jedno konto ZUS

Ministerstwo Rodziny, Pracy Polityki Społecznej zatwierdziło zmianę w systemie opłacania składek dla przedsiębiorców. Na początku 2018 roku każdy przedsiębiorca będzie posiadał indywidualne konto ZUS, na które będzie dokonywał wpłat z tytułu składek. Zamiast jak dotychczas czterech numerów kont dla wpłat z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, funduszu pracy i funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych oraz funduszu emerytur pomostowych przedsiębiorca będzie dokonywał jeden przelew na swoje indywidualne konto, które jednocześnie będzie jego identyfikatorem i nie będzie konieczności dodatkowej identyfikacji płatnika. Zdaniem Zus-u w numerze konta będzie ukryty numer identyfikacyjny przedsiębiorcy, np. jego numer identyfikacji podatkowej NIP. Ma to umożliwić większa przejrzystość w płatnościach.

Jak uzyskać jedno konto ZUS?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych do 31 grudnia 2017 roku ma obowiązek przekazać i udostępnić informacje płatnikom składek o indywidualnym numerze rachunku składkowego. Jak to zrobi? ZUS ma to uczynić za pośrednictwem Poczty Polskiej wysyłając informację listem poleconym lub dla przedsiębiorców, którzy utworzyli profil informacyjny PUE na platformie ZUS – za pośrednictwem informacji na ich profilu. W sytuacji, gdy taka informacja nie dotrze w terminie do płatnika składek, ma on obowiązek upomnieć się o numer indywidualnego rachunku ZUS w swoim oddziale.
Indywidualne konto ZUS – ułatwienia dla płatników.

Zmiana ma ułatwić dostęp do informacji o płatnościach dla wszystkich ubezpieczonych a także otwiera drogę do połączenia przelewów składkowych i podatkowych. Oprócz mniejszych kosztów związanych z obsługą bankową (przedsiębiorca zapłaci tylko za jeden przelew, a nie jak dotychczas za trzy lub cztery) zmiana ma także ułatwić wydawanie przez ZUS zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek. Do tej pory zaświadczenie możliwe było tylko w wersji papierowe wydanej przez daną jednostkę ZUS.

Ważne!

Jeden przelew do ZUS zastąpi dotychczasowe oddzielne przelewy na:

ubezpieczenia społeczne,

ubezpieczenie zdrowotne,

Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

Fundusz Emerytur Pomostowych.

Zmiana będzie polegała na zrównaniu pod względem prawnym zaświadczeń papierowych i tych, które będzie można samodzielnie wygenerować w wersji elektronicznej z systemów ZUS. Zmiany będą też dotyczyły zasad zaliczania wpłat na indywidualne konto – pierwsze będą zaspokajane najstarsze zaległości w składkach. Zmiana w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych dotyczy także nakładania opłat przez ZUS. Według niej, przepisy obligujące Zakład do nakładania opłaty dodatkowej są niepotrzebne, bo pomimo zawartego w ustawie wyłączenia sytuacji, w której opłata nie przekracza 2 zł – jest bardzo wiele przypadków, w których same koszty przesyłki przekraczają jej wartość.

Od kiedy obowiązuje jedno konto ZUS?

ZUS będzie miał czas do końca roku na przekazanie nadanych numerów kont płatnikom. Oznacza to, że w praktyce dla przedsiębiorców zmiana faktycznie zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. – od tej daty bowiem składki opłacane będą na jedno konto ZUS.

Ważne!

Z dniem 31.12.2017 dotychczasowe konta ZUS ulegają zamknięciu!

Zatem już składki za grudzień płatne w styczniu będą przekazane na jedno konto ZUS.

Źródło: A. Lazarowicz, Jedno konto ZUS – jakie zmiany czekają przedsiębiorców?,https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-jedno-konto-zus-jakie-zmiany-czekaja-przedsiebiorcow (dostęp: 19.10.2017)