Artykuły

Działalność nierejestrowa – brak obowiązku rejestracji drobnej firmy

Działalność nierejestrowa – brak obowiązku rejestracji drobnej firmy

Działalność nierejestrowa, działalność nierejestrowana czy też firma na próbę – tak nazywane są zmiany, które weszły w życie 30 kwietnia 2018 roku wraz z innymi, jakie przyniósł pakiet Konstytucji biznesu.

Aby skorzystać z przywileju braku konieczności rejestrowania działalności, wystarczy spełnić dwa warunki:

-działać jako osoba fizyczna i osiągać przychody w każdym miesiącu nie wyższe niż 50% minimalnego wynagrodzenia (czyli w 2018 roku nie wyższe niż 1050 zł miesięcznie),

-nie prowadzić wcześniej swojej działalności (chodzi o okres poprzednich 5 lat czyli 60 miesięcy) lub jeżeli taka była prowadzona, to mieć przerwę we wpisie w CEIDG trwającą co najmniej rok od wykreślenia z CEIDG.

Trzeba też pamiętać, że warunkiem prowadzenia działalności bez rejestracji jest prowadzenie działalności niereglamentowanej. Czyli takiej, która nie wymaga uzyskania koncesji, pozwoleń i licencji.

Ostatnim warunkiem jest prowadzenie działalności nieewidencjonowanej samodzielnie. Tzn. nie możesz jej prowadzić w formie spółki cywilnej.


Podatki od działalności nierejestrowanej

Działalność nierejestrowa nie wymaga posiadania REGON-u, NIP-u, kasy fiskalnej, konta bankowego ani prowadzenia księgowości. Nie oznacza to jednak, że jest zwolniona z podatku.

Przychody osiągane z działalności nieewidencjonowanej są przychodami z tzw. innych źródeł i podlegają opodatkowaniu. Przychód z działalności nierejestrowanej będzie więc sumował się z Twoimi pozostałymi przychodami i zostanie opodatkowany wg. skali podatkowej (18 lub 32%).

Działalność nierejestrowana – obowiązki

-Od działalności nieewidencjonowanej zapłacisz podatek dochodowy. To jednak nie wszystkie obowiązki, które spoczną na Twoich barkach z chwilą wejścia na rynek.

Wystawianie rachunków

Na mocy art. 109 ust. 1 ustawy, będziesz zobowiązany prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży za dany dzień. Ewidencja przyda się, aby wiedzieć, ile jeszcze możesz zarobić by nie przekroczyć limitu. Wiąże się to z wystawianiem rachunków swoim klientom.

Rachunek powinien zawierać:

  • numer (np. 1/2018),

  • datę wystawienia,

  • nazwę sprzedawcy i nabywcy (ew. imię i nazwisko),

  • nazwę usługi,

  • kwotę do zapłaty.


W momencie gdy w którymś miesiącu przychód ze sprzedaży nierejestrowanej przekroczy ustawowy limit (czyli w 2018 roku 1050 zł), osoba fizyczna ma bezwzględny obowiązek w terminie 7 dni zarejestrować działalność gospodarczą w CEIDG na druku CEIDG-1. Dodatkowo należy dopełnić formalności związanych z rejestracją w ZUS-ie, pamiętając o możliwości skorzystania z ulgi na start, czyli preferencji przez pierwszych 6 miesięcy prowadzenia firmy.

 

źródło:

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-dzialalnosc-nierejestrowa-brak-obowiazku-rejestracji-drobnej-firmy

Działalność nierejestrowana 2018 – zasady, warunki i podatki