Doradztwo podatkowe

Nasze krakowskie biuro rachunkowe zapewnia pełną optymalizację kosztów firm jeśli chodzi o formę opodatkowania dochodów lub przychodów osiąganych z prowadzonej działalności gospodarczej. Działania podejmowane przez naszych doradców pozwalają zwiększyć oszczędności poprzez zminimalizowanie obciążeń podatkowych, a tym samym szybko reagować na potrzeby firmy czy zmienne warunki otoczenia biznesowego- zawsze bez narażania na ryzyko finansowe naszych Klientów. Doradztwo podatkowe świadczone przez nasze biuro polega również na udzielaniu porad oraz informacji z zakresu nałożonych obowiązków finansowych, a także prowadzenie ksiąg, ewidencji oraz deklaracji składanych w określonych organach skarbowych.

 

Jako doradcy zapewniamy między innymi:

  • dobór optymalnej formy opodatkowania,
  • dopasowanie narzędzi finansowych odpowiadających prowadzonej działalności,
  • analizę ponoszonych kosztów i stworzenie planu ich optymalizacji,
  • sporządzanie analiz i tworzenie prognoz finansowych,
  • reprezentowanie Klientów przed organami administracji publicznej,
  • doradztwo w zakresie zmian w przepisach prawa finansowego.