Cennik od 01.01.2018r. bez zmian.

Szanowni klienci,

Nasze biuro nie przewiduje zmian cen za świadczone usługi księgowe w związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2018 r. nowych zasad kontroli podatkowej, których przepisy nakładają na przedsiębiorców obowiązek przekazywania organom kontroli skarbowej szczegółowych danych podatkowych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).