Działalność nierejestrowa – brak obowiązku rejestracji drobnej firmy

Działalność nierejestrowa – brak obowiązku rejestracji drobnej firmy Działalność nierejestrowa, działalność nierejestrowana czy też firma na próbę – tak nazywane są zmiany, które weszły w życie 30 kwietnia 2018 roku wraz z innymi, jakie przyniósł pakiet Konstytucji biznesu. Aby skorzystać z przywileju braku konieczności rejestrowania działalności, wystarczy spełnić dwa warunki: -działać jako osoba fizyczna i...
Read More →

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy Urlop wypoczynkowy jest okresem, w którym pracownik nie świadczy pracy. Jednak zatrudnionemu za ten czas przysługuje wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, które otrzymałby, gdyby wykonywał swoje obowiązki. Aby wypłacić pracownikowi poprawne wynagrodzenie za czas urlopu trzeba wziąć wszystkie składniki wynagrodzeni te stale i także zmienne. Ustalając wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, bierzemy pod...
Read More →

Kilometrówka

Kilometrówka   Stawki kilometrówki określane są w celu ustalenia zwrotu kosztów przejazdu w podróży służbowej – w przypadku pracowników. Natomiast w przypadku przedsiębiorców, stawka za 1 kilometr jest niezwykle istotna, gdy w ramach działalności gospodarczej wykorzystują prywatny lub użyczony samochód osobowy. Jak to rozliczać? Przede wszystkim należy pamiętać, że w ewidencji powinna się znaleźć każda...
Read More →

Elektroniczne składanie sprawozdań do KRS

Elektroniczne składanie sprawozdań do KRS Obowiązek elektronicznego składania sprawozdań dotyczy każdej firmy zarejestrowanej w KRS (czyli wszystkie spółki z o.o., spółki akcyjne) oraz osób fizycznych i spóek przez nie prowadzonych, jeżeli ich przychód w ubiegłym roku wyniósł co najmniej 2 miliony euro w przeliczeniu na złotówki. Sprawozdanie do KRS może przesłać wyłącznie osoba, która jest...
Read More →

Kasa fiskalna- co warto wiedzieć oraz co może się zmienić

Kasy fiskalne Obowiązek stosowania kas fiskalnych co do zasady dotyczy wszystkich przedsiębiorców dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Natomiast ustawodawca przewidział szereg zwolnień z posiadania kasy fiskalnej.   Obowiązek rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej występuje wówczas, gdy podatnik dokonuje na rzecz osób fizycznych oraz rolników ryczałtowych dostaw: a) gazu...
Read More →

Opłata skarbowa w KPiR

Opłata skarbowa Opłata skarbowa pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, jeśli wskutek dokonanego przez nie zgłoszenia lub na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowej lub na ich wniosek wydaje się zaświadczenie czy zezwolenie. I tak do wniesienia opłaty skarbowej podatnik obowiązany jest m.in. przy składaniu wniosku o wydanie...
Read More →

Kilometrówka 2018

Stawki kilometrówki określane są w celu ustalenia zwrotu kosztów przejazdu w podróży służbowej – w przypadku pracowników. Natomiast w przypadku przedsiębiorców, stawka za 1 kilometr jest niezwykle istotna, gdy w ramach działalności gospodarczej wykorzystują prywatny lub użyczony samochód osobowy. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych...
Read More →

Okres wypowiedzenia umowy o pracę – podstawowe informacje

Czym jest wypowiedzenie umowy o pracę? Wypowiedzenie umowy o pracę jest jednostronnym oświadczeniem woli jednej ze stron, mające na celu zakończenie istniejącego stosunku pracy po upływie okresu wypowiedzenia. Oświadczenie to nie wymaga zgody dwóch stron, ponieważ jest to jednostronna decyzja jednej ze stron stosunku pracy. Wypowiedzenie umowy o pracę może być dokonane przez pracodawcę lub...
Read More →

Zawieszenie działalności a prowadzenie KPiR

Czy w okresie zawieszenia działalności trzeba prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów? rzedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników na umowę o pracę, ma możliwość zawieszenia działalności. Aby zawiesić działalność, należy złożyć odpowiednio wypełniony wniosek CEIDG-1 w urzędzie miasta lub gminy (można to zrobić również elektronicznie). Okres zawieszenia musi trwać minimum 30 dni, a maksymalnie 2 lata,...
Read More →

JPK_PKPIR- czyli jednolity plik kontrolny dla księgi przychodów i rozchodów

JPK_PKPiR Obowiązek posiadania pozostałych struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego wejdzie w życie od 1 lipca 2018 r. JPK_PKPIR obejmuje dane zawarte w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Prowadzenie KPiR za pomocą programów komputerowych zobowiązuje do sporządzania JPK_PKPIR. Ten obowiązek dotyczy także przedsiębiorców prowadzących swoje ewidencje w oparciu o arkusz kalkulacyjny Excel. Struktura JPK_PKPIR Jednolity Plik Kontrolny...
Read More →
1 2 3 6