Artykuły

Rozliczenie kosztów paliwa od samochodu osobowego

Samochód osobowy po wprowadzeniu go do środków trwałych, może zostać rozliczony  w firmie na podstawie prowadzonej kilometrówki, lub na podstawie umowy leasingowej lub najmu.  W każdym przypadku rozliczenie kosztów paliwa może się różnić pod względem podatku dochodowego i VAT.

Samochód użytkowany wyłącznie na potrzeby firmy.

Gdy samochód osobowy jet używany w firmie,  należy zwrócić uwagę na przepisy dotyczące odliczenia podatku VAT, od wartości jego nabycia jak również od wydatków eksploatacyjnych.

100% odliczenie VAT od wydatków na samochód osobowy

Przedsiębiorca, który jest  czynnym podatnikiem VAT ma prawo do pełnego odliczenia VAT od nabycia samochodu osobowego oraz wydatków związanych z jego użytkowaniem, jednak pod warunkiem, użytkowania samochodu tylko i wyłącznie na potrzeby firmy. Użytek ten musi zostać odpowiednio potwierdzony, co wynika z przepisów ustawy o VAT.

Podatnik w tej sytuacji powinien:
-zgłosić użytek samochodu osobowego w urzędzie skarbowym na druku VAT-26,
-prowadzić kilometrówkę dla celów podatku VAT,
-wprowadzić regulamin użytkowania samochodu w firmie.

50% odliczenie VAT od wydatków na pojazd osobowy

Natomiast w sytuacji gdy przedsiębiorca  przewiduje prawdopodobieństwo użytkowania samochodu na potrzeby prywatne lub chce uniknąć wyżej wymienionych czynności, powinien zdecydować się na 50% odliczenie VAT. Tego przypadku nie musi w żaden sposób zgłaszać w urzędzie oraz, co ważne, nie musi prowadzić żadnych dodatkowych ewidencji. Podatnik w takiej sytuacji może odliczyć 50%, natomiast do kosztów zakwalifikować wartość netto z faktury oraz 50% nieodliczonego podatku VAT.

Rozliczenie kosztów paliwa samochodu osobowego będącego środkiem trwałym firmy

W sytuacji gdy samochód osobowy:
-stanowi własność lub współwłasność podatnika,
-jest kompletny i zdatny do użytku,
-będzie użytkowany na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddany do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu,
-o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok,
-o wartości początkowej przekraczającej 3.500 zł,
– należy zakwalifikować go jako środek trwały firmy, wprowadzając go do kartoteki środków trwałych i amortyzując w czasie.
Wówczas rozliczenie kosztów paliwa samochodu osobowego, jak również innych wydatków eksploatacyjnych podlega bezpośredniemu wykazaniu w kosztach uzyskania przychodów.

Żródło: A. Borowska Rozliczenie kosztów paliwa samochodu osobowego w firmie, https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-rozliczenie-kosztow-paliwa-samochodu-osobowego-w-firmie/2(dostęp: 31.07.2017r.)