Month

Czerwiec 2018

Opłata skarbowa w KPiR

Opłata skarbowa Opłata skarbowa pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, jeśli wskutek dokonanego przez nie zgłoszenia lub na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowej lub na ich wniosek wydaje się zaświadczenie czy zezwolenie....
Read More →

Kilometrówka 2018

Stawki kilometrówki określane są w celu ustalenia zwrotu kosztów przejazdu w podróży służbowej – w przypadku pracowników. Natomiast w przypadku przedsiębiorców, stawka za 1 kilometr jest niezwykle istotna, gdy w ramach działalności gospodarczej wykorzystują prywatny lub użyczony samochód osobowy.  ...
Read More →

Okres wypowiedzenia umowy o pracę – podstawowe informacje

Czym jest wypowiedzenie umowy o pracę? Wypowiedzenie umowy o pracę jest jednostronnym oświadczeniem woli jednej ze stron, mające na celu zakończenie istniejącego stosunku pracy po upływie okresu wypowiedzenia. Oświadczenie to nie wymaga zgody dwóch stron, ponieważ jest to jednostronna decyzja...
Read More →

Zawieszenie działalności a prowadzenie KPiR

Czy w okresie zawieszenia działalności trzeba prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów? rzedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników na umowę o pracę, ma możliwość zawieszenia działalności. Aby zawiesić działalność, należy złożyć odpowiednio wypełniony wniosek CEIDG-1 w urzędzie miasta lub gminy (można...
Read More →