Day

Luty 28, 2018

Korekta faktury z odwrotnym obciążeniem od sprzedaży z VAT

Sprzedaż niektórych wyrobów oraz świadczenie usług takich jak roboty budowlane, sprzedaż wyrobów stalowych, złomu czy niektórych zespołów komputerowych podlegają mechanizmowi odwrotnego obciążenia. Wówczas podatek VAT rozlicza nie sprzedawca, lecz nabywca. Jeżeli na wystawionej fakturze podatek VAT został błędnie naliczony, sprzedawca...
Read More →

Niezamortyzowana wartość inwestycji jako koszt

Przed rozpoczęciem działalności lokalu (niebędącym własnością przedsiębiorcy) przedsiębiorcy często dokonują prac adaptacyjnych do własnych potrzeb. Ich koszty powinny być traktowane – co do zasady – jako inwestycja w obcy środek trwały i amortyzowane. Problem pojawia się, gdy cała wartość inwestycji...
Read More →