Month

Styczeń 2018

Faktura z poprzedniego roku podatkowego w KPiR

Prawdopodobnie większość osób prowadzących działalność zna sytuację, kiedy faktury od dostawców spływają do przedsiębiorstwa z dosyć dużym opóźnieniem. O ile w trakcie trwania roku podatkowego nie ma w tym przypadku większych problemów, to po jego zakończeniu wielu podatników zastanawia się...
Read More →

Wstępna opłata leasingowa w kosztach uzyskania przychodu

Każdy, kto prowadzi własną działalność, ma do czynienia z kwestiami podatkowymi. Leasing jest popularny w Polsce przede wszystkim wśród przedsiębiorców właśnie ze względów podatkowych. Istnieje wiele firm, które oferują usługi leasingowe. Po stronie właścicieli firm, którzy korzystają z usług leasingodawcy,...
Read More →

Spis z natury na dzień rozpoczęcia działalności

Przedsiębiorca rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów lub rozliczający się na ryczałcie ewidencjonowanym zobowiązany sporządzić i ująć w ewidencji spis z natury na dzień rozpoczęcia działalności. Spis z natury – obowiązek sporządzenia Obowiązek ten...
Read More →

Od stycznia 2018 darowizna może wykluczyć amortyzację.

Od 1 stycznia 2018 r. odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych w spadku lub darowiźnie nie będzie można zaliczyć do kosztów podatkowych, jeśli nabycie to było zwolnione od podatku od spadków i darowizn. – Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (rozlicza...
Read More →

Ryczałt czy VAT – który rodzaj opodatkowania wybrać?

Osoby decydujące się na założenie własnej działalności gospodarczej często zadają sobie pytanie – ryczałt czy VAT? Zapytanie to jest sformułowane w taki sposób, jakby obie opcje wzajemnie się wykluczały. Nic bardziej mylnego. Pojęcia dotyczą bowiem dwóch różnych na gruncie prawa...
Read More →

Kasa fiskalna w 2018 roku.

Kasa fiskalna jest coraz bardziej powszechna wśród przedsiębiorców prowadzących własną działalność gospodarczą. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Jakie...
Read More →

Faktura i jej elementy

Faktura VAT jest to dokument wystawiany co do zasady przez czynnych podatników VAT w celu udokumentowania dokonania transakcji. Wystawienie faktury jest obowiązkowe w przypadku gdy drugą stroną transakcji jest również firma. Jeśli kupującym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, fakturę...
Read More →

Przejście z podatkowej księgi na księgi rachunkowe.

W celu ustalenia prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego podmioty prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są prowadzić odpowiednie księgi w oparciu o zasady rachunkowe. W polskim systemie prawnym przewidziano dwa możliwe sposoby prowadzenia rachunkowości – przy użyciu podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz...
Read More →