Day

Grudzień 21, 2017

Faktura dla kontrahenta z UE.

Unia Europejska umożliwia pełną swobodę zawierania umów pomiędzy krajami wspólnoty, co przyczynia się do powiększania ilości zawieranych transakcji między polskimi a zagranicznymi kontrahentami. Spotykając się po raz pierwszy z wystawieniem faktury dla zagranicznego partnera, polscy przedsiębiorcy często mają problem jak...
Read More →