Month

Grudzień 2017

Koszty użytkowania samochodu w firmie.

W wielu firmach wykorzystuje się samochody. Mogą być to całe floty, a w przypadku jednoosobowych firm – pojedyncze auta. Ich użytkowanie wiąże się z kosztami, które w dużej mierze można zaliczyć w poczet kosztów prowadzenia działalności. Użytkowanie samochodu prywatnego w...
Read More →

Faktura dla kontrahenta z UE.

Unia Europejska umożliwia pełną swobodę zawierania umów pomiędzy krajami wspólnoty, co przyczynia się do powiększania ilości zawieranych transakcji między polskimi a zagranicznymi kontrahentami. Spotykając się po raz pierwszy z wystawieniem faktury dla zagranicznego partnera, polscy przedsiębiorcy często mają problem jak...
Read More →