Month

Sierpień 2017

Eksport usług poza Unię Europejską

Eksport usług występuje, gdy miejscem świadczenia usług, czyli ich faktycznego opodatkowania, jest terytorium innego państwa. O miejscu opodatkowania danej usługi decyduje nie miejsce jej faktycznego wykonania, ale wskazane przepisami ustawy o VAT „miejsce jej świadczenia”. Cechy usługi eksportowej ma takie...
Read More →

Formy opodatkowania

Chcąc założyć własną działalność gospodarczą, podczas jej rejestracji na druku CEIDG-1 należy wskazać odpowiednią formę opodatkowania. Jakie formy opodatkowania są dopuszczalne przez polskie przepisy? Czym się od siebie różnią? Która z nich będzie najbardziej optymalna dla Twojej firmy? Wyjaśniamy poniżej....
Read More →

Pracownik młodociany

Pracownik młodociany to osoba, która ukończyła 16 lat, a nie osiągnęła jeszcze pełnoletności. Zgodnie z obowiązującymi przepisami niedozwolone jest zatrudnianie osób, które nie ukończyły 16 roku życia. Ma się to zmienić i od 1 września 2018 roku próg wiekowy zostanie...
Read More →

WNT- wewnątrz wspólnotowe nabycie towarów

Polscy przedsiębiorcy często decydują się na zakup towarów z krajów Unii Europejskiej. Jednak czy w każdym przypadku mają wówczas do czynienia z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów? Warto dowiedzieć się, jakie warunki należy spełnić, by transakcje zostały uznane za WNT oraz w...
Read More →

Stawki ryczałtu ewidencjonowanego

Podatek w formie ryczałtu płaci się od przychodów z działalności gospodarczej, czyli wpływów ze sprzedaży towarów lub usług, niepomniejszonych o żadne koszty tej działalności. Wysokość stawki po­datku uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności. Stawki ryczałtu w 2017 roku wynoszą: 20%,...
Read More →

Ryczałt ewidencjonowany

Ryczałt ewidencjonowany stanowi uproszczoną formę opodatkowania działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy korzystający z takiej formy rozliczenia płacą podatek od przychodu, tym samym nie mają możliwości pomniejszać go o koszty jego uzyskania. Mogą z niego skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie indywidualnej...
Read More →

Ilość dni urlopu wypoczynkowego

Pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Pierwszy raz na urlop Osoba, która po raz pierwszy podjęła pracę w danym roku kalendarzowym, prawo do urlopu wypoczynkowego uzyskuje z upływem każdego...
Read More →

Ewidencja przebiegu pojazdu

Przedsiębiorcy, którzy chcą wykorzystywać w prowadzonej przez siebie działalności swój prywatny samochód, aby móc zaliczać w koszty firmy wydatki związane w jego użytkowaniem muszą prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu czyli tak zwaną kilometrówkę. Nie jest to jednak jedyna sytuacja, w której...
Read More →